Ще подкрепят ли политическите групи в Пловдив рекордния заем от над 100 млн. лева?

ГЕРБ правят среща с районните кметове и градоначалника, останалите формации разколебани за проектите

Община Пловдив ще подложи на обществено обсъждане изтеглянето на най-големия заем в новата история на Пловдив. Във вторник пловдивчани ще дават становища по предложените параметри на заема, както и за самите проекти.

Обектите, които са предложени от кмета Здравко Димитров, са 11 на обща стойност от 103 млн. лева. Отделно Община Пловдив смята, да изтегли още 10 млн. лева за техника за „Чистота” и „Паркове и градини”.

„Пловдив се развива и разраства, защото предлага добро качество на живот и много възможности за работа и бизнес. Всичко това е добре за икономиката и стандарта на живот на пловдивчани, но води след себе си необходимостта от нови мащабни инвестиции в транспортната и социалната инфраструктура.

В момента условията за привличане на подобни средства са изключително благоприятни – банките предоставят кредити с ниски лихви, дълъг гратисен период и срокове за погасяване.

През последната година бяха проведени редица срещи с общинските съветници, на които екипът на общината представи приоритетните проекти за града. На тази база сме обобщили и поставяме за обществено обсъждане важните проекти за Пловдив.

Развитието на града изисква смели решения в дългосрочна перспектива, но без подкрепата на пловдивчани, не бихме могли да ги реализираме”, обърна се към пловдивската общественост градоначалникът.

Какво е мнението на политическите групи в Общинския съвет относно заема, проектите и целесъобразността им:

Йордан Илиев, ГЕРБ: Нямаме решение дали да подкрепим заема, искаме повече внимание за хората и по-малко за автомобилите

Политическата ни позиция в началото на мандата и преди ковид кризата бе, че към онзи момент Община Пловдив имаше възможност да изтегли кредит до 130 млн. лева. Това бе на база кредитен рейтинг, приходи и разходи. Към настоящия момент, ние не сме обсъждали на политическо ниво конкретен заем с конкретни проекти. Ние считаме, че преди да се вкара какъвто и да е заем, трябва да се представи пред групата на ГЕРБ и районните кметове, за да се обсъдят политиките и приоритетите. Районните кметове имат приоритети, които са поставени пред избирателите и ако говорим за едни такива проекти и голямо финансиране, то трябва да видим и управленските им програми, с които ГЕРБ спечели изборите.

Ние като група считаме, че трябва да се продължи политиката от предходните мандати на ГЕРБ – все по-малко внимание на автомобилите и все повече внимание към хората. Това означава – зелена система, места за отдих и почивка, разширяване на пешеходните зони. Централна градска част трябва да се разтовари от автомобили, като се дадат приоритет на туристи и пешеходци. Проект, който би спомогнал за това е многоетажният паркинг на ул. „4 януари”. Моето мнение е, че има проекти, които не са целесъобразни, като разсичането на града с пробива под Водната палата.

Изкарването на трафика от централна градска част е изключително важно, като за това трябва да се обърне внимание на продължението на бул. „Северен”, изкарването на администрацията от Главната и центъра. Например пробивът под Водната палата е оценен на около 10 млн. лева, колкото би струвала една нова сграда за общинската администрация. Там ще се съберат служителите – на по-комуникативно място и ще разтоварим центъра от автомобили.

Ние подготвяме питане към ресорния зам.-кмет, защо през последните две години не се продължава политиката за разширяването на велоалейната мрежа. Общината знае как да го прави и има готови проекти за велоалеи, които да свържат цялата мрежа. Искаме да видим и такива проекти в един такъв голям заем.

Нямаме решение в групата дали да подкрепим един такъв голям заем. Ние се надяваме и искаме заемът да бъде обсъден на политическо ниво в ГЕРБ, заедно с районните кметове, за да видим къде е пресечната точка в програмите за управление. Районните кметове имат много добри проекти – Иван Стоянов направата на кръгово и разширяване на ул. „Арчарица”, Димитър Колев за връзка между Коматево и Прослав и други.

В тези проекти не виждаме никъде нещо по-различно от чиста автомобилна инфраструктура.Този заем ще даде рамката на развитие на града за следващите 10 години, а реално ще се изплаща 20 години. Не бива да се забравя, че такъв тип инфраструктура трябва през 10 години да се обновява и ремонтира, а ние няма да сме изплатили заема.

Това, което имам като информация от районите кметове и колегите от ГЕРБ е, че ако се стигне до заем ще предложим и други проекти.

Николай Радев, БСП: Не сме решили проблемите с пробива и Бетонния мост, а мислим за други проекти

Досега в групата на БСП не обсъждан този заем, тъй като реално това е едно изявление на кмета, без да бъде представен пред нас. Ние имаме много въпроси преди този заем. Един от тях е огромната сума за изграждането на постъпите към пробива под гарата, сумата за новия Бетонен мост. Ние се захващаме с друго, преди да сме решили всички дейности, които сега започват да се извършват.

Тепърва трябва много сериозно обсъждане, като ние все още нямаме решение. Предишното ни решение бе да не подкрепим един такъв заем, защото не виждаме как сегашното управление ще се справи с него. Един от аспектите е как ще се връща този заем, без да се вдигнат данъците.

Проектите са важни, разбира се – всяка една асфалтирана улица е важна. Обаче има други дейности, които реално започват утре, а няма яснота за финансирането им.

Евелин Парасков, Съюз за Пловдив: Трябва да се дадат приоритет на едни проекти за сметка на други

Ефективността на направената инвестиция е най-важният момент при вземането на обосновано решение за нас. През годините сме ставали свидетели на недобре похарчени средства от кредити, най-вече, защото парите не са били насочени в правилната посока и изпълнението не е качествено. Подобен подход няма да подкрепим, това го казахме още в началото на мандата.

Никога Община Пловдив не е заявявала намерение да поеме толкова голям дълг – 113 млн. Ето защо следва да сме изключително прецизни. Безспорно заложеното обекти или поне част от тях е добре да ги има, но трябва ясно да бъде даден приоритет на едни, за сметка на други. Няма как да сравним нуждата от наличието на нормално и безопасно преминаване по бул. „Марица Север” с нуждата от естетизация на подлеза на Баня старинна. Не можем също да не съпоставим нуждата от пробив „Модър – Царевец” с Туристически информационен център.

Има проекти, които следва да бъдат залагани в капиталовите програми и изпълнени от собствените приходи, за сметка на стратегически важни инфраструктурни обекти, за които е обосновано поемането на дълг.

Ние имаме няколко въпроса, които са важни. Единият е дали кредитът е съобразен с Националния план за възстановяване и устойчивост, където е отредена основна роля на общините в България. Друг е, че през новия програмен период Община Пловдив също ще трябва собствено финансиране за проектите, а това значи ли, че ще има буфер в бюджета.

Ако Община Пловдив вземе заема, предвид всички задължение досега, това ще доведе ли до рязко вдигане на данъците и кога се очаква да се случи това.

Георги Колев, ЗС „Ал. Стамболийски”: Трябва да се тегли заем за тези проекти, които не могат да бъдат финансирани от Европа

Община Пловдив трябва да тегли заем за тези проекти, които не могат да бъдат финансирани от Европа. Това е първият подход при селекцията на проекти, като всеки, който може да бъде финансиран от европейски програми, не трябва да бъде част от рамката на заема. Също така по-малки проекти, които Община Пловдив може сама да изгради, също не бива да са вътре.

Заем се тегли тогава, когато сам не можеш да извършиш инвестицията. При обществените обсъждания, които вървят в момента, внимателно ще преценим кои от проектите следва да бъде подкрепен или да бъдат вкарани други. Не е задължително заемът да е 100 млн. лева, той може да е по-ниска цифра, ако част от проектите се определят като неефективни за градската икономика. Градът ни има нужда от сериозна инжекция и развитие – няма спор.

Спорът е дали асфалтът ще даде приход в икономиката, а инвестирането в пътна инфраструктура – ще отпуши града или ще вкара още повече автомобили в него.

Много голяма част от въпросите, които ще ни убедят дали да подкрепим или не заема, ще станат ясни по време на обществените обсъждания, за да вземем и ние решение като група.

Йордан Иванов, Демократична България: Обектите се направени на парче, няма визия за развитието на Пловдив

На първо място, когато говорим за заеми, трябва да говорим за целесъобразност на проектите и как те ще променят облика на града. Възможно е да се твърди, че управлението чрез заеми е един инструмент за управление, но големият разговор е, че Здравко Димитров няма необходимото доверие, за да натовари пловдивчани със заем за над 100 млн. лева.

Той вече преполови мандата си и показа, че не управлява прозрачно и справедливо общите ни пари. В този смисъл, аз се страхувам, че той няма вот на доверие от пловдивчани, за да извърши тези действия.

Относно обектите – инфраструктурните проекти са важни за пловдивчани, но те се подхвърлят на парче, без ясна визия за развитието на Пловдив в следващите 20 години. Аз питам къде са парите за междублоковите пространства и вторичните центрове за градско развитие. Във всеки един район на Пловдив трябва да има собствен център, собствена пешеходна алея, парк, която да ограничи мобилността.

Къде са парите за паметници на културата, ние виждаме работата на парче, която единствена цел е да се финансират обществени поръчки, с които Здравко Димитров да изтанцува последния си танц като кмет на Пловдив.

Владимир Кисьов, ВМРО: Проектите ще отпушат трафика на града за следващите 20 години,но не бива да бързаме с изводите

Все още го разглеждаме, гледаме всички плюсове и минуси и другата седмица ще вземем решение в групата на ВМРО. Към момента не мога да кажа „да” или „не” за заема. В действителност размерът на кредита е доста голям, но личното ми мнение, че този път той не е правен на парче. Проектите ще отпушат трафика на града за следващите 20 години.

Не бива обаче да прибързаме с изводите, преди да видим съответния икономически, социален и екологичен анализ. Очаквам преди общественото обсъждане да излезем с позиция за заема.

Константин Георгиев, Кауза Пловдив: Общинският съвет и администрацията ще преценят кои обекти са най-подходящи

Безспорно това са много важни проекти за Пловдив, няма две мнения по въпроса. Общинският съвет и администрацията ще преценят кои обекти са най-подходящи. Има и други, които не са сложени вътре, но са от важно значение,като вероятно за тях ще се търси друго финансиране.

Ще се съберем групата на „Кауза Пловдив” и ще вземем решение дали да предложим да се даде приоритет на някои от проектите.

Слави Георгиев, независим: Строенето на пътища не гарантира решаването на проблемите с трафика

Като цяло няма нищо лошо в заемните средства, това е съвременен инструмент за работа. Конкретно за този кредит, ние не знаем на какви анализи се крепи той. През последните 15 години има два многоаспектни анализи за управлението на трафика в Пловдив. Въпреки това те не са видели бял свят, нито от общинските съветници, нито от обществеността, за да сме наясно какви средства са необходими за разрешаване на проблемите с трафика. Докато не видим тези анализи, ние няма как да сме наясно, дали това са правилните проекти.

Отделно от това, всичко, което е заложено в него е само за пътища. Най-големите кръстовища в себе си събират четири широки булеварда и там са най-големите задръствания. Това показва, че булевардите не са панацеята за решаване на проблемите. Това, че ние ще изградим нови булеварди и улици, не гарантира разрешаването на проблемите с трафика.

Не виждаме нищо за кварталите в града – вътрешната инфраструктура, разширяването на зелените зони, тротоари и осветление.

Този заем много намирисва на просто желанието за разпределение на обществени поръчки на кмета Здравко Димитров, да усвои едни огромни пари и просто е събрал някакви проекти, които пред обществеността ще звучат добре.

TrafficNews

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *