Сравнете предизборните обещания на партиите

Представяме ви основните предложения на политическите партии, които, според социологическте проучвания на “Алфа рисърч” и “Галъп”, имат най-голям шанс да влязат в парламента. Програмите са по ключови теми като: Covid-19, мерки за антикризисно възстановяване, политики в секторите образование, здравеопазване, обществен ред и сигурност, съдебна система и правосъдие.

Използваме само информацията от предизборните програми, достъпни на интернет страниците на партиите.

COVID-19

ГЕРБ и СДС

По-нататъшно укрепване на здравната система и разширяване възможностите й за работа в пандемията. Подготовка на системата за реакция при кризи с правила и протоколи за лечение, защита, наблюдение, и взаимодействие с останалите институции. Продължаване на програмата за преболедували пациенти – консултиране, продължително лечение и рехабилитация. Оптимизиране работата на държавните лечебни заведения за рехабилитация, които участват в лечението на пациенти с остатъчни здравословни проблеми след прекарана инфекция. Дистанционно проследяване на пациентите чрез телемедицина.

БСП

Държавна политика по управление на кризата. Масово и безплатно тестване на населението. Чисти болници.

Демократична България

Изграждане на информационна система за наблюдение и проучване на разпространението на инфекциозните заболявания. Единен информационен център за разпределение на свободните легла в болниците, покриващ територията на цялата страна. Въвеждане на електронно приложение за online-консултиране на гражданите в реално време при наличие на COVID-19 симптоматика и за ранно диференцирано насочване към нужното ниво на медицинска помощ. Разширяване на тестването. Ограничаване на събиранията на големи групи от хора в затворени пространства. Карантинни мерки.

„Изправи се. Мутри вън“

Безплатни PCR-тестове за гражданите. Реорганизация на здравната система и по-масово тестване. Бързи кръвни тестове за медицинските специалисти, личните лекари и фармацевтите на първа линия и възрастните хора. Подсигуряване на нужните легла, апаратура за обдишване и интензивни грижи. Бързи тестове. На аптечната мрежа в страната да се осигурят нужните противогрипни лекарства в достатъчни количества. Финансово-икономически анализ на въздействието на епидемията. Мерки за защита на хората в домовете за възрастни.

ВМРО

Осигуряване на непрекъсваемост на нормалния живот на незасегнатите от заболяването. Масово тестване с антигенни тестове, организирано във вече идентифицираните рискови групи от населението. Изолация и карантиниране единствено на доказаните като заразоносители, вследствие на тестовете, което ще гарантира нормално работно ежедневие на всички останали при спазване на базовите противоепидемични мерки.

СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА

ГЕРБ и СДС

Ефективно управление на 50-те млрд. евро, предназначени за България, по пакета „Европа от следващо поколение“ до 2030 г. Мобилизирани над 1 млрд. евро от европрограмите в периода 2014-2020 г. за антикризисни мерки. 500 млн. лв. вече са достинали до предприятията и работодателите. По Механизма за устойчиво развитие са достъпни 12 млрд. лв.

БСП

Компенсиране на българските граждани.

Демократична България. Обединение

Подкрепа на пострадалите фирми и граждани чрез еднократна финансова помощ от 3000 лева на човек за всички работници и служители. Помощна мярка 80/20 за всички средни предприятия и 90/10 за всички микро- и малки предприятия. Пакет от законодателни, финансови и регулаторни мерки за разсрочване и облекчаване на дълговото бреме на засегнатите от пандемията фирми. Повишаване на средната работна заплата до 2400 лв. до края на мандата, намаляване на данък общ доход за хората с ниски доходи, увеличаване на размера на средната пенсия до 1000 лева, намаляване с 1/3 на дължимите осигурителни вноски за всички малки и средни предприятия.

„Изправи се. Мутри вън“

Национална програма „Работа за всеки“ на стойност 2,5 млрд. лв. за 200 000 души. Мярка „Вече съм активен” за хора между 18-65 години, които не работят и учат. Национална програма „Семейно стопанство” за предоставяне на земя от държавния поземлен фонд на домакинства за зеленчукопроизводство и животновъдство. Стимулиране на традиционни производства. Мораториуми върху цените на ток, парно, вода и някои действия на частните съдебни изпълнители и колектори.

ВМРО

Ускорена технологична модернизация, дигитализация и въвеждане на електронно правителство. Отпадане на данък дивидент. Намаляване на данъка върху ЕТ – от 15% на 10%. Гаранционен фонд с петгодишен период на действие за вноските по кредитите на микрофирми и физически лица, участващи в Мораториума по плащане на кредитите, удължен и важащ до март 2021 г. Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 лева на 150 000 лева за период от 3 години.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ГЕРБ

Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ. Подобряване работата на системата за спешна помощ. Система за спешна медицинска помощ с хеликоптер (HEMS). Инфраструктурно, кадрово и организационно укрепване на лечебните заведения. Механизми и средства за гарантиран достъп до медицински и дентални грижи. Кадрово обезпечаване с лекари от всички специалности и професионалисти по здравни грижи. Ефективно използване средствата от ЕС. Гарантиране на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система. Повишаване качеството на детското и майчиното здравеопазване. Подобряване лекарствената политика и регулация.

БСП

Достъп до ефективно и своевременно безвъзмездно и качествено здравеопазване, базирано на електронизацията на здравната система, навременно медицинско обслужване 24 часа в денонощието: премахване статута на търговски дружества на болниците, структуриране на националната здравна система на регионален принцип, въвеждане на „защитено лечебно заведение“, остойностяване на труда на различните ангажирани в здравеопазването медицински специалисти, модерна кадрова политика, електронно здравно досие, 9% ДДС върху лекарствата, централизиран търг за доставка на лекарствата, безплатни лекарства, безплатни лекарства за деца до 14 години.

„Има такъв народ“

Промяна на сегашния модел на здравеопазване, промяна в текущия модел на финансиране на здравните услуги, създаване на ефективно работеща доболнична помощ, ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено. Нови Закон за лечебните заведения и Закон за здравното осигуряване. Премахване на клиничните пътеки. Електронно здравеопазване. Преустановяване на корупцията.

Демократична България. Обединение

Реформи в болничната и извънболнична помощ; реформа в детското здравеопазване и изграждане на нова, модерна, отговаряща на всички съвременни изисквания Национална педиатрична болница; определяне на денталните и репродуктивните страдания като социално значими заболявания; приоритетно и ефективно въвеждане на електронно здравеопазване –електронна рецепта, електронно направление и електронно пациентско досие; създаване на система за палиативна грижа и продължителна терапия; профилактика и превенция на дентално, психическо и физическо здраве; държавна стратегия/политика за насърчаване на физическата активност и здравословното хранене още от ранна детска възраст.

„Изправи се. Мутри вън“

Достъпно здравеопазване без доплащане. Реформа в здравеопазването с поставяне на пациента в центъра на здравната система, премахване на лимитите и въвеждане на електронно здравеопазване. Премахване на доплащането в брой в здравната система с повишени публични разходи и контрол върху изразходването им. По-голямо финансиране на доболнична помощ и долекуване. Намаляване на доплащането за лекарства и освобождаване на НЗОК от ДДС за медикаменти и медицински изделия. Увеличаване на заплащането и по-добри условия на труд за медицинските специалисти.

ВМРО

Финансова стабилност и обезпеченост на здравната система чрез прегрупиране на финансовите ресурси. Стабилизиране на здравноосигурителния модел и предприемане на поетапна демонополизация на НЗОК. Въвеждане на електронно здравеопазване и създаване на интегрирана информационна система. Въвеждане на нова лекарствена политика с цел качество, безопасност и ефикасност на лекарствените продукти. Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ. Кадрово и ресурсно обезпечаване в системата на здравеопазването. Разработване и създаване на Концепция и План за преструктуриране на системата за болнична помощ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕРБ и СДС

Повишаване на разходите за образование до 5% от БВП. Поддържане на средните учителски заплати на ниво над 125 % от средните за страната. Изпреварващ ръст на основните заплати на преподавателите в системата на висшето образование и повишаване на средната заплата в сектора на ниво от над 140 % от средната за страната. Оптимизиране на учебните програми и обвързване на приема в системата с потребностите на обществото и икономиката. Интеграция на деца от уязвими групи, в т.ч. децата от ромски произход. Електронно образование. Изграждане на модерна физическа среда.

БСП

Повишаване на средствата за образование с минимален праг от 5% от БВП. В средното образование: премахване на делегираните бюджети, преглед на учебното съдържание, прекратяване подмяната на българската култура и история, един учебник по предмет в цялата страна, максимално о хващане на деца в образователните институции, единен електронен регистър, обвързан със системата на ГРАО, проследяващ образователния статус на всяко дете, безплатни детски ясли и градини, изравняване на материалните условия, утвърждаване на учителската професия като регулирана професия.

„Има такъв народ“

Промяна на подхода за финансиране „парите следват ученика“, мандатност на директорите , промяна в начина и формата на външното оценяване, редуциране на нежеланите поведения в училище (агресия, промискуитет, отегчение) – създаване на подходящи превантивни програми спрямо проблемите на всяко училище, възраждане на науката – връщане ролята на науката като двигател за икономическото и обществено развитие.

ДПС

Съвременно образование, включващо инвестиции в образователна инфраструктура, включително дигитализация, висше образование, съобразено с нуждите на бизнеса и държавата.

Демократична България. Обединение

Компетентностен модел на обучение, гарантиране на достъпа до образование на всяко дете, актуализация на стратегическата визия за висшето образование и научните изследвания, гарантиране на качеството на висшето образование и научните изследвания. Привличане на експертен капацитет за цялостна модернизация на предучилищното и училищното образование, гарантиране на достъпа до ранна грижа и образование за всяко дете от навършване на 12-месечна възраст, увеличаване на държавното финансиране на 4% от БВП за предучилищно и училищно образование.

„Изправи се. Мутри вън“

Безплатни детска градина и ясла за всяко дете. Ваучери за децата без места в общинска забавачка. Национална програма „лаптоп за всяко дете“ с подсигуряване на лаптоп, интернет и компютърна периферия за всички ученици и учителите. Въвеждане на трайни съвременни практики за дигитално обучение и навлизане на образованието в 21 век.

ВМРО

Засилване на ролята на българското училище за патриотично обучение и възпитание с цел съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. Запазване на мрежата от детски и учебни заведения в малките населени места като защитени от държавата. Държавна подкрепа за изграждане на нови детски градини в големите градове. Разширяване на военното обучение в училище. Увеличаване на възнагражденията в образованието на не по-ниски от 125 % от средната работна заплата за страната.

ИКОНОМИКА

ГЕРБ и СДС

Политика за насърчаване на предприемачеството и подобряване на бизнес средата. Политика за насърчаване на инвестициите в страната. БВП ще нарасне към 100 млрд. евро (196 млрд лв). до 2025 г., възстановяване за 12 месеца загубения БВП през периода на кризата. 2 млрд. лв. инвестиции годишно. Нова мрежа от индустриални паркове. Шесткратно увеличение на публичните разходи за иновации. Преход към зелена икономика.

БСП

Ускорен икономически растеж, увеличаване на доходите, потреблението и инвестициите, смекчаване на неравенствата. Трансформация на икономиката върху два основни стълба: дигитализация и въглеродна икономика. Нов инвестиционен индустриален модел. Ниска безработица и високи доходи, прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата, дистанционна работа, осигуряване на достъп до нови пазари за българските предприятия.

„Има такъв народ“

Последователно и устойчиво икономическо развитие. Адекватно управление на източниците на финансиране като фундамент за развитие на икономиката. Достъпна и сигурна инфраструктура – ефективна децентрализация и рационализация на икономическите регионални модели. Изготвяне и стартиране на стратегическа програма за осигуряване на необходимия квалифициран човешки ресурс с цел България да се конкурира адекватно и ефективно с развитите икономики.

ДПС

Ускорен, догонващ, иновативен икономически растеж. Устойчиво, зелено ориентирано развитие на ключови сектори с потенциал за догонващ растеж. Чиста енергия, чиста вода, чист въздух, чиста храна. Развитие на икономика на знанието – дигитализация и високи и водородни технологии, подкрепа на IT сектора, развитие на „икономика на нематериалните активи“. Насърчаване на инвестициите чрез активната помощ на държавата и участието й във всички фази на инвестиционния процес.

Демократична България. Обединение

Българската икономика да се подобри и обогати устойчиво чрез системно развитие на иновации и свързани с тях подобрения, частна инициатива и компании. Концентриране на усилията на държавата за създаване и използване на иновации в национален план. Подобряване на институционалната среда, а с това и на бизнес средата, което да позволи на иновативните бизнеси да се развиват. Електронно управление. Защита и върховенство на правото.

„Изправи се. Мутри вън“

Подкрепа на бизнеса за нарастване на доходите. Прилагане на добрите европейски антикризисни практики за подкрепа на заетостта и доходите на работещите хора и покриване на фиксираните разходи на предприятията при голям спад на продажбите. Повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 200 000 лв. Намаляване със 75% на патентния данък. Временно освобождаване от данъци на сектори и производства.

ВМРО

Нивата на средната работна заплата да достигнат до 2500 лв. Повишаване на средната пенсия за страната до 700 лв. 30% среден ръст на пенсиите до края на мандата. Увеличението на заплатите в армията и полицията да запази темпа от 10% годишно. Продължаване темпа на увеличение на парите за заплати на учители, лекари и медицински персонал. Ваучери за лекарства по 70 лв. на месец за бедните пенсионери и хронично болни българи.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

ГЕРБ

Приоритети остават членството в ЕС, утвърждаване на енергоразпределителната роля на Балканите. Европейска и евроатлантическа интеграция на Западните Балкани. Защита на правата и интересите на българските общности в чужбина. Подкрепа към НАТО да противодейства на хибридни външни заплахи и същевременно засилена дипломация за намаляване на напрежението в Черноморския регион и Източното Средиземноморие. За задълбочаване на стратегическото партньорство между България и САЩ и реализирането на общи проекти. По-активното участие на България във формирането на политиките на ЕС и НАТО към Русия и прилагането на т. нар. „двупистов подход“.

БСП

България в ядрото, а не в периферията на ЕС. Ефективно оползотворяване на финансовия пакет „Следващо поколение Европа“. Изграждане на европейски социален съюз. Приемане без допълнителни условия в Шенгенското пространство. Силна и ефективна кохезионна политика. Активизиране на сътрудничеството в Югоизточна Европа и за продължаване на политиката на разширяване на ЕС със страните от Западните Балкани. Нормализиране на отношенията с Русия. Стратегическите отношения със САЩ остават ключов приоритет. Задълбочаване на икономическото сътрудничество с Китай. Нова стратегия за работа с българите в чужбина.

„Има такъв народ“

Външен и безпристрастен одит на дейността на МВнР. Опростяване процедурата за придобиване на българско гражданство за българите в чужбина. Участие на страната във формати за насърчаване на диалога за деескалация на напрежението в Източното Средиземноморие между страни членки на НАТО с цел гарантиране мира на Балканите. Изготвяне на детайлен анализ и официален доклад към него за задълженията и откриване на компенсаторни механизми за Република България във връзка с претърпяни загуби от налагането на санкционен режим към страни, с които имаме висок стокооборот. Засилване на ролята на Република България при дипломатическото отстояване на националния интерес в структурите на ЕС.

ДПС

Активно участие в процесите на управление на ЕС.

Демократична България. Обединение

Задълбочено и стратегически ориентирано разбиране за членството ни в ЕС. Използване на потенциала на Европейския механизъм до реалното преодоляване на съществуващите проблеми в секторите „Правосъдие“ и „Вътрешни работи“. Управление на еврофондовете. Задълбочаване на интеграцията на България в ЕС и НАТО. Активна подкрепа за разширяването на ЕС и НАТО към Западните Балкани. Запазване на добросъседски отношения с Турция на принципна основа. Равноправни отношения с Русия. Ускорено развитие на съюзническите и партньорски отношения със Съединените щати и Канада.

ВМРО

Политиката ни в Европейския съюз трябва да бъде подчинена на първо място на националните интереси. България трябва да се превърне в регионален лидер на Балканите. ВМРО е против приемането на Турция в ЕС. ВМРО е за специална външнополитическа стратегия, спрямо българите в чужбина. България не може да допусне фалшификации и подмяна на историческата истина за миналото и езика на населението в Македония. Създаване на министерство на българите в чужбина.

ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СЪДЕБНА СИСТЕМА

ГЕРБ и СДС

Противодействие на конвенционалната престъпност. Специална информационно-аналитична система за преразпределение на състав и техника по региони с повече престъпления. Разширяване на модела на мобилните екипи в СДВР и ОДМВР за посещения и срещи в населените места. Подобряване на безопасността и контрола на движението по пътищата. Противодействие на организираната престъпност, контрабандата, киберпрестъпленията, тероризма и корупцията. Ограничаване броя на незаконно преминалите държавната граница лица. Пряк достъп на гражданите до Конституционния съд за защита на техните права и свободи чрез индивидуална конституционна жалба. Механизъм за отговорността на главния прокурор и неговите заместници чрез създаването на фигурата на специален разследващ прокурор. Независимост на съда и прокуратура.

БСП

Битовата престъпност в селата и малките населени места да бъде ограничена. На базата на рязко засилване на превенцията – да намалее броя на кражбите и рецидивите. Пресичане на организираната престъпност в икономиката – измами с ДДС, пране на пари, контрабанда с горива. Ликвидиране на каналите за трафик на хора. Нов антикорупционен кодекс. Съвременно възнаграждение и техническо обезпечаване на полицаите. Налагане съдебен контрол върху актовете на главния прокурор. Нова съдебна карта на съдилищата. Законопроектите да подлежат на обществени обсъждания. Ефективна защита на правата на човека.

„Има такъв народ“

Обезпечаване на реална и ефективна гражданска сигурност. Реална деполитизация и демутризация. Възстановяване и активно ползване на инструментариума за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления. Превръщане на сектора в гарант на сигурността и законността. Реален граждански контрол върху обезпечаване на сигурността. Реална съдебна реформа чрез независимо и ефективно управление на съдебната власт. Пряк избор на Главен прокурор и извеждане на прокуратурата от състава на Съдебната власт. Промени в изборното законодателство, осигурявайки лична политическа отговорност, отчетност и прозрачност. Бързина и прозрачност в съдебните производства, чрез разширяване на обхвата на електронното правосъдие.

ДПС

Върховенство на закона – гарантиране правата и свободите на всеки български гражданин, независимост на властите, свобода на информацията и медиите, пълен синхрон със законодателството на ЕС.

Демократична България. Обединение

Промяна на специалния административен статут на МВР. Разширяване на възможностите за граждански контрол чрез въвеждане на изискване за годишен доклад. Развитие и усъвършенстване на организацията на досъдебното наказателно производство. Развитие и усъвършенстване организацията на полицейската дейност по охрана на обществения ред срещу битовата престъпност: тук мерките могат да бъдат сумирани чрез ключовите думи „превенция“, „нулева толерантност“, „работа по конкретни програми“. Създаване на единна разузнавателна служба, която планира задачите за събиране на информация, интегрира продуктите от различните специални служби и гарантира надеждно и равно информиране на Президента, Председателя на НС и Председателя на МС.

Изправи се. Мутри вън“

Съдебна реформа за справедлив досъдебен процес, децентрализиране на прокуратурата, ограничаване безконтролната власт на главния прокурор, прозрачно кариерно развитие и атестация на магистратите и без политическа намеса в съдебната власт. Закриване на Специализирания наказателен съд и Специализирания апелативен наказателен съд. Поправки в Конституцията по следните теми: ефективно разделяне на законодателната, изпълнителната и съдебната власти; въвеждане на ефективна система за отговорност на главния прокурор; гарантиране на независимостта на съда и намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 на 5 члена; овластяване на гражданите да предлагат закони, както и да защитават конституционните си права чрез въвеждане на индивидуалната конституционна жалба.

ВМРО

Преструктуриране на МВР, видимо и респектиращо полицейско присъствие във всяко селище. Доброволни отряди на гражданите за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. Разширяване на пределите на неизбежната самоотбрана и правото за притежание на лично оръжие. Опазването на границите ни и противодействие на имигрантското нашествие са от съдбоносно значение за опазване етническия и верски баланс в обезлюдяваща България. Справедливо, бързо, достъпно правосъдие. Разделяне на тежките виновни провинения на престъпления и простъпки и въвеждане на административен ред за наказване на вторите. Развитието на отбранителните способности на Въоръжените сили като гарант за суверенитета и териториалната цялост на България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *